loader-img
loader-img-2
کتاب هشت قرار عاشقانه: گفت و گوهایی ضروری برای عشقی ابدی اثر گاتمن و آبرامز نشر سایه سخن
کتاب هشت قرار عاشقانه: گفت و گوهایی ضروری برای عشقی ابدی اثر گاتمن و آبرامز نشر سایه سخن

کتاب هشت قرار عاشقانه: گفت و گوهایی ضروری برای عشقی ابدی اثر گاتمن و آبرامز نشر سایه سخن

like liked
خرید
72,000 تومان
معرفی کتاب

همه ما گاهی اشتباه می کنیم و در ارتباطات دچار بدفهمی می شویم، آن جاست که ترمیم رابطه اهمیت پیدا می کند. اگر در برقراری ارتباط انتظار هیچ اشتباهی را نداشته باشیم، مانند این است که هروقت به توپ گلف ضربه می زنیم، انتظار داشته باشیم داخل سوراخ بیفتد.

این گونه نیست که در روابط شاد هیچ دعایی بین دو طرف رخ ندهد، بلکه در این نوع روابط زوج ها پیشامدهای تأسف بار را بازسازی می کنند و هرروز با هم در پیوند و تماس اند.

گاتمن ها حدود 35 سال روی برقراری صلح در خانه ها و کمک به زوج ها برای اقدامات بهتر در تعارض هایشان کارکرده اند.

کتاب هشت قرار عاشقانه آخرین اثر آن هاست. مولفان این کتاب بعد از سال ها پژوهش در این حوزه به هشت موضوع مهم در گفت و گوی زوج ها دست یافته اند که صحبت در مورد آن ها برای خلق عشق ابدی ضروری است.

این کتاب کمکمان می کند:

دوستان بهتر و صمیمی تری با یکدیگر باشیم.

با آغوش باز به استقبال تعارض ها و تفاوت هایمان برویم.

براساس ارزش ها و رویاهایمان معنایی مشترک بسازیم.

 

نظر
محصولات مرتبط