loader-img
loader-img-2
کتاب داستان پداگوژیکی اثر آ. س. ماکارنکو نشر نیلوفر
کتاب داستان پداگوژیکی اثر آ. س. ماکارنکو نشر نیلوفر

کتاب داستان پداگوژیکی اثر آ. س. ماکارنکو نشر نیلوفر

like liked
خرید
280,000 تومان
معرفی کتاب

جایی که «می شود با پری ها دوست شد»

پیش از آنکه با بینش های ساده انگارانه و عوامانه ای مانند «سر و ته یک کرباس» و «سگ زرد برادر شغال است» آثار بزرگانی چون ماکارنکو و شولوخوف را، به صرف زندگی و کار در زمان استالین، مظهر استالینیسم بدانیم؛ و پیش از آنکه، به این بهانه، انقلاب اکتبر و هرگونه آرمان عدالتخواهی و سوسیالیسم را نفی کنیم، بهتر است نگاه دیگری به آثار و تفکر آن ها و تاثیرشان در کل زندگی انسان بیافکنیم.

 

نظر
محصولات مرتبط