loader-img
loader-img-2
کتاب دستیار اثر روبرت والزر نشر نیلوفر
کتاب دستیار اثر روبرت والزر نشر نیلوفر

کتاب دستیار اثر روبرت والزر نشر نیلوفر

like liked
خرید
75,000 تومان
معرفی کتاب

فرانتس کافکا رمان دستیاررا می ستود؛ و در نامه ای به تاریخ 22 ژانویه 1907 به مورگن اشترن نوشت:

« گمان نمی کنم گزاف باشد اگر بگویم این کار جدید یکی از بزرگترین نویدهای است که تاکنون نویسنده ای جوان {به مخاطبان} داده است.»

 روبرت موزیل، از دیگر معاصران و ستایشگران والزر، هنگامی که نخستین بار به مطالعه کافکا پرداخت ، آثار کافکا را «موردی خاص از نوع والزر» قلمداد کرد.

سوزان سانتاگ نیز والزر را «حلقه مفقود بین کلایست و کافکا » و «آمیزه ای از استیوی اسمیت و بکت: بکتی شیرین و طناز » توصیف کرد.

 

نظر
محصولات مرتبط