loader-img
loader-img-2
کتاب مرد است و احساسش اثر خاویر ماریاس نشر افق
کتاب مرد است و احساسش اثر خاویر ماریاس نشر افق

کتاب مرد است و احساسش اثر خاویر ماریاس نشر افق

like liked
خرید
55,000 تومان
معرفی کتاب

خواننده ی اپرایی با یادآوری خاطراتش و اجرای نقشی در اپرای اتللو، گذشته اش را مرور می کند: آشنایی با جمعی سه نفره در مادرید.

رااوی، داتو و ناتالیا مثل سه یار جدانشدنی، روزها را با هم می گذرانند. همسر ناتالیا بانکداری است که به دلیل مشغله ی زیاد داتو را استخدام کرده تا همدم همسرش باشد. در همین روزها راوی رفته رفته مجذوب زیبایی ناتالیا می شود و ...

 

خواننده ی اپرایی با یادآوری خاطراتش و اجرای نقشی در اپرای اتللو، گذشته اش را مرور می کند: آشنایی با جمعی سه نفره در مادرید.

رااوی، داتو و ناتالیا مثل سه یار جدانشدنی، روزها را با هم می گذرانند. همسر ناتالیا بانکداری است که به دلیل مشغله ی زیاد داتو را استخدام کرده تا همدم همسرش باشد. در همین روزها راوی رفته رفته مجذوب زیبایی ناتالیا می شود و ...

 

 

نظر
محصولات مرتبط