loader-img
loader-img-2
کتاب جستارهایی در رهبری اثر پیتر دراکر نشر نی
کتاب جستارهایی در رهبری اثر پیتر دراکر نشر نی

کتاب جستارهایی در رهبری اثر پیتر دراکر نشر نی

like liked
خرید
98,000 تومان
معرفی کتاب

دانشگاه هاروارد نقشی بس مهم و تعیین کننده در سرنوشت جهان ایفا کرده چرا که بسیاری از رهبران سیاسی اقتصادی اجتماعی صنعتی جهان در آن آموزش دیده اند یا از تجربه و دانش درس خوانده های آن مرکز بهره مند شده اند. این کتاب حاصل پژوهش گروهی از برجسته ترین پژوهشگران این دانشگاه درباره ی موضوعات مهمی چون اخلاق، سیاست، استراتژی، سازمان دهی، یادگیری سازمانی، جانشینی، فرهنگ سازمانی و خلاقیت است که با بهره گیری از تجربیات اجرایی در سازمان های بزرگی چون دستگاه ریاست جمهوری آمریکا، بریتیش پترولیوم، هیولیت پکارد، بی بی سی، ناسا و مانند این ها رقم خورده است.

محتوای مقالات بیشتر با فلسفه و سرشت رهبری و ویژگی های آن سروکار دارد به گونه ای که خواننده را به اندیشیدن درباره ی این کیفیت های مهم انسانی وامی دارد. درست است که هر مدیر و هر رهبری، از جامعه و فرهنگی که در آن رشد کرده اثر می پذیرد ولی این ما را از مطالعه و پژوهش درباره ی درون مایه ی کیفیت رهبری بی نیاز نمی سازد که هیچ، خود می تواند انگیزه ای باشد برای این که ببینیم چگونه می توانیم از حاصل اندیشه ها و پژوهش های متفکرانی که در فرهنگ و اجتماعی دیگر رشد کرده اند برای مدیریت بهتر زندگی و اجتماع خود بهره مند شویم.

 

نظر
محصولات مرتبط