loader-img
loader-img-2
داستان عکاسی
داستان عکاسی

داستان عکاسی

like liked
خرید
90,000 تومان
معرفی کتاب

اثر حاضر یک راهنمای ابتدایی راجع به تاریخ عکاسی است که برای دانشجویان عکاسی، هنر یا رشته های انسانی نوشته شد.

همچنین برای خواننده ی عام علاقه مند به ردگیری عکاسی از آغاز تا امروز مناسب است که به ردگیری عکاسی از آغاز تا امروز مناسب است که به عنوان رسانه ای تصویری مورد استفاده همگان قرار دارد.

 

نظر