loader-img
loader-img-2
کتاب راه پیشنهادی به سوی آزادی اثر برتراند راسل نشر علم
کتاب راه پیشنهادی به سوی آزادی اثر برتراند راسل نشر علم

کتاب راه پیشنهادی به سوی آزادی اثر برتراند راسل نشر علم

like liked
خرید
75,000 تومان
معرفی کتاب

در سالهای آغازین قرن بیستم وضعیت سیاسی و اجتماعی جهان بسیار ملتهب شده بود. تنش های بین امپراتوری ها، استعمار و فوران تعصبات ایدئولوژیک گروههای مختلف مردم را رو در روی یکدیگر قرار داده بود. از سوی دیگر، با ظهور مارکس، دغدغه های برابری خواهانه و عدالت محور نیز گسترش یافته بود. سوسیالیسم راه رهایی بشر و تضمین آزادی او را، قطع ید صاحبان سرمایه از زندگی خود می دانست. موضوعی که اگرچه طی یک قرن پس از نوشتن این کتاب تا حدی جرح و تعدیل شده است، اما همچنان دغدغه اصلی بخش بزرگی از مردم جهان است. چیزی که هنوز هم مردم دنبال آن هستند: عدالت.

 

نظر
محصولات مرتبط