loader-img
loader-img-2
کتاب درآمدی تصویری بر فمینیسم اثر کاتیا جنیناتی... نشر ثالث
کتاب درآمدی تصویری بر فمینیسم اثر کاتیا جنیناتی... نشر ثالث

کتاب درآمدی تصویری بر فمینیسم اثر کاتیا جنیناتی... نشر ثالث

like liked
خرید
55,000 تومان
معرفی کتاب

این کتاب مروری است بر پیشرفت فعالیت های فمینیستی در دنیای انگلیسی زبان؛ و با به رسمیت شناختن و تحسین دیدگاه های گوناگون، تعریف مشهور بل هوکس را اساس کار خود قرار می دهد.

و مردان و زناننی که به صورت سیاسی در مسائل فمینیستی مشارکت دارند باید از برچسب فمینیست بپرهیزند. باید «من فمینیست هستم» را با من «از فمینیسم طرفداری می کنم» جایگزین کنند تا بر اصول ایدئولوژیک باورهایشان تاکید کنند.

بل هوکس            

 

نظر
محصولات مرتبط