loader-img
loader-img-2
کوکورو اثر ناتسومه سوسه کی نشر برج
کوکورو اثر ناتسومه سوسه کی نشر برج

کوکورو اثر ناتسومه سوسه کی نشر برج

like liked
خرید
75,000 تومان
معرفی کتاب

کوکورو بیش از یک سده است که بر شاه نشین ادبیات مدرن ژاپن تکیه زده. ناتسومه سوسه کی بزرگ ترین نویسنده ی تاریخ ادبیات ژاپن و سرآمد خالقان ادبی دوره ی میجی است. او که ژاپنی ها هرروز تصویرش را روی اسکناس های هزار ینی می بینند ، تنهایی انسان مدرن را روایت می کند؛ قصه ی مردی که با خیانت به دوست صمیمی اش به معشوق می رسد ، اما مرگ و عشق چنان پیوند می خورند که تنها بار گناهی روزافزون برای عاشق باقی می ماند. روایتی از تنهایی روشنفکران ژاپن؛ معمای زندگی سنسی با نامه ای به جای مانده از او فاش خواهد شد. »پرفروش ترین اثر ادبی تاریخ ژاپن«

نظر
محصولات مرتبط