loader-img
loader-img-2
کتاب مقدمه ای بر مطالعه لکان ناخودآگاهی ساختار یافته به مانند زبان اثر ژول در نشر گستره
کتاب مقدمه ای بر مطالعه لکان ناخودآگاهی ساختار یافته به مانند زبان اثر ژول در نشر گستره

کتاب مقدمه ای بر مطالعه لکان ناخودآگاهی ساختار یافته به مانند زبان اثر ژول در نشر گستره

like liked
خرید
50,000 تومان
معرفی کتاب

کتاب مقدمه ای بر مطالعه لکان، مروری است بر استدلالهای اصلی بسط یافته در مجموعه بحث های خارج از حلقه هایی که معمولا تعلیم روانکاوی در آنها با آغوش باز مورد پذیرش قرار می گیرد دانشگاه ها و موسسات روانپزشکی یا روانکاوی. از سال 1981 به بعد این محدوده خارجی بایستی آدرس مشخصی میداشت تا برای مخاطبان، یک رویکرد دقیق همراه با زحمت فراوان به فعالیت های لکان تعیین می شد و این مکان حقیقی به شناخت این رویکرد کمک می کرد: مکانی نمادین همچون سمینارهایی که دوستداران موسیقی برپا می کنند. 

نظر
محصولات مرتبط