loader-img
loader-img-2
کتاب کمال آراستگی اثر تیم استانلی و .... نشر کارنگ
کتاب کمال آراستگی اثر تیم استانلی و .... نشر کارنگ

کتاب کمال آراستگی اثر تیم استانلی و .... نشر کارنگ

like liked
خرید
400,000 تومان
معرفی کتاب

مجموعه شخصی دکتر ناصرخلیلی بزرگ ترین و جامع ترین مجموعه اختصاص یافته به دست نوشته های قرآنی است. محل نگارش نمونه های این مجموعه که کتابت قرآن را از قرن اول تا چهاردهم هجری قمری، به طور کامل معرفی می کند، سرزمین هایی است که از اسپانیا تا چین را دربرمی گیرد. دست نوشته هایی که پیش از 1600 میلادی کتابت شده در سه مجلد ارائه شده است. جلد چهارم خود مشتمل بر دو مجلد است : مجلد نخست اصولا به قرآن های عثمانی ایرانی و هندی قرون 11 و 12 ه ق اختصاص یافته، اما دست نوشته های متعلق به بیرون از قلمرو جهان اسلام، از جمله سواحلی در شرق آفریقا، همچنین بخش هایی از قرآن های جدیدتر مراکش و سرزمین ساحل در جنوب را نیز در بر می گیرد. مجلد دوم به دست نوشته های کتابت شده در بعد از سال 1800 میلادی در ایران و امپراتوری عثمانی اختصاص یافته است. این دو کتاب نشان دهنده اوج قدرت و شکوفایی فرهنگ اسلامی در سال های بعد از 1600 میلادی، یعنی مقطعی است که معمولا از آن با عنوان دوران رکود و افول قرآن نگاری یاد کرده اند. بخش نخست دربرگیرنده ی شرح 78 دست نوشته ی قرآنی و ده مقاله ی تحلیلی در مورد رخ دادهایی است که خود باعث پد داری زمینه ها و شیوه های جدید قرآن نگاری شده است. درباره ی کتابت قرآن در چین تاکنون تحقیقی صورت نگرفته، اما مقاله ای که به قرآن های عثمانی قرون 11 و 12 ه ق اختصاص یافته، نخستین تلاش در توضیح چه گونگی توسعه قرآن نگاری در این دوره است؛ این تحقیق نتیجه ی درآمیختن اطلاعات به دست آمده ازمتن دست نوشته ها و نیز تألیفات نویسندگانی چون مستقیم زاده است . 

نظر
محصولات مرتبط