loader-img
loader-img-2
کتاب وسایل بی هدف ، یادداشت هایی در باب سیاست اثر جورجو آگامبن نشر چشمه
کتاب وسایل بی هدف ، یادداشت هایی در باب سیاست اثر جورجو آگامبن نشر چشمه

کتاب وسایل بی هدف ، یادداشت هایی در باب سیاست اثر جورجو آگامبن نشر چشمه

like liked
خرید
55,000 تومان
معرفی کتاب

این کتاب به لحاظ فشردگی و ایجاز در طرح مضامین خاص آگامبن در میان کتاب های او جایگاه کما بیش یکتایی دارد. بسیاری از این مضامین  یا پیش تر به طور کامل بسط داده شده اند یاموضوع کار های آتی آگامبن اند.بنابر این می توان گفت این کتاب کوچک تا اندازه ی زیادی حاوی دغدغه ها و مضامین اصلی تفکر آگامبن اند. 

نظر
محصولات مرتبط