loader-img
loader-img-2
قصه هایی برای پدران ، فرزندان ، نوه ها
قصه هایی برای پدران ، فرزندان ، نوه ها

قصه هایی برای پدران ، فرزندان ، نوه ها

like liked
خرید
24,000 تومان
معرفی کتاب

اولین استادم یک دزد بود. در بیابان گم شدم و شب دیر هنگام به خانه رسیدم. کلیدم را پیش همسایه گذاشته بودم و نمی خواستم آن وقت شب بیدارش کنم . سرانجام به مردی برخوردم از او کمک خواستم و او در چشم برهم زدنی در خانه را باز کرد. حیرت کردم و از او خواستم این کار را به من بیاموزد . گفت کارش دزدی است اما ان اندازه سپاسگذارش بودم که دعوت کردم شب در خانه ام بماند.

نظر