loader-img
loader-img-2
بیست و یک کار مهم بعد از سی سالگی...
بیست و یک کار مهم بعد از سی سالگی...

بیست و یک کار مهم بعد از سی سالگی...

like liked
خرید
85,000 تومان
معرفی کتاب

چگونه "بزرگ شدن" را تعریف می کنید؟ آیا این بدان معناست که شما به معیارهای فرهنگی خاصی رسیده اید ... درآمد ثابت ، پرداخت مالیات ، ازدواج و فرزندان؟ یا اینکه این به معنای پشت سر گذاشتن انتظارات دیگران و بزرگ شدن در شخصی است که قرار بود شما باشید؟ اگر خود را در یک شغل ، مکان ، رابطه یا بحرانی می بینید که هرگز پیش بینی نکرده اید یا به نظر می رسد با اعتقاد شما در مورد اینکه چه کسی هستید مغایرت دارد ، این بدان معناست که روح شما شما را به بررسی مجدد مسیر خود فرا می خواند.
جیمز هالیس با گذراندن یک زندگی بررسی شده کتاب راهنمای ضروری را برای هرکسی که در یک دوراهی زندگی قرار دارد ارائه می دهد. در اینجا این نویسنده تحسین شده شما را در 21 زمینه برای جستجوی خود و رشد راهنمایی می کند ، و شما را به چالش می کشد تا:
• مرجع شخصی خود را بازیابی کنید ... چگونه زندگی کردن برای پاسخ به انتظاراتی که از شما می رود را متوقف کنید.
• معنا را بر خوشبختی ترجیح دهید ... چرا که جستجوی حقیقت به جای سرگرمی های لذت بخش در نهایت منجر به تحقق بیشتر می شود.
• ارواح گذشته را که به شما می پیوندند بکشید ― چگونه صداهایی که شما را آزار می دهند می توانند شما را به سمت رشد سوق دهند.
• به بخشهای دوست داشتنی خود عشق ببخشید ... بازیابی نیروی هدایت پنهان در سایه ی شما.
• یک معنویت بالغانه بسازید. پنج عنصر اساسی ادغام معنا و رمز و راز در زندگی خود بسازید.
• اجازه بگیرید که همان چیزی باشید که واقعا هستید ― چالش کاملا نشان دادن زندگی خود.

دکتر هالیس با شیوایی و بینش خاص خود کتاب بیست و یک کار مهم بعد از سی سالگی را برای الهام بخشیدن به زندگی با اقتدار ، صداقت و رضایت شخصی ارائه می دهد. 

نظر