loader-img
loader-img-2
حکم رانی بر خود و دیگران
حکم رانی بر خود و دیگران

حکم رانی بر خود و دیگران

like liked
درس گفتار های کولژ دو فرانس / 1982-1983
خرید
170,000 تومان
معرفی کتاب

فوکو در برابر روان‌کاوی از جهانی سخن می گفت که در آن تعهدی به ابراز و بازنمایی میل خویش نداشتیم. چه شد که حقیقت فانتزی ها جای حقیقت لذات فعال را گرفت؟ به عبارت دیگر، فوکو می کوشیدتا اخلاق را از اخلاقیات تفکیک کند. اخلاق نزد فوکو مبارزه ای بود برای زندگی ای که خواستار آن هستیم از طریق دگردیسی و تربیت خویشتن.. 

نظر