loader-img
loader-img-2
انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی
انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی

انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی

like liked
خرید
120,000 تومان
معرفی کتاب

 ارگونومی دانش جوانی است که با کوشش برای ایجاد تناسب میان ابعاد و آرایش ساختمان ابزار و تجهیزات و ماشین ها و محیط کار با ویژگی ها و توانایی ها و ابعاد انسان ها،به افزایش بهره وری تولید و حفظ تندرستی جسمانی و روانی کارکنان یاری می رساند.ارگونومی با سنجش و ارزیابی توانمندی های انسان ها و توجه به ویژگی ها و ابعاد بدنی آنان،به هرچه متناسب تر ساختن سیستم ها و فرآیندهای تولیدی با نیازها و ویژگی های انسانی کمک میکند و برای تحقق این شعار میکوشد که«طراحی باید از انسان آغاز شود.» این کتاب،که از نخستین گام ها برای معرفی دانش ارگونومی به فارسی زبانان است،میتواند کمبود کنونی در این زمینه را تا اندازه ای پر کند و برای همه ی دانش پژوهان و دست اندرکاران زمینه های بهداشت حرفه ای،مهندسی صنایع،طراحی صنعتی،و توانبخشی سودمند باشد. 

نظر