loader-img
loader-img-2
گزینه دوم
گزینه دوم

گزینه دوم

like liked
خرید
48,000 تومان
معرفی کتاب

سندبرگ کتاب را با لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مرگ شوهرش و اندوه و انزوای شدید پس از آن آغاز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. اما از خاطرات خود فراتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود تا به این بپردازد که افراد چگونه بر سختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها غلبه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. این کتاب نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری چگونه از درون‌مان و از حمایت اطرافیان سرچشمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. 

نظر
محصولات مرتبط