loader-img
loader-img-2
درک واقعیت جهان موازی
درک واقعیت جهان موازی

درک واقعیت جهان موازی

like liked
خرید
45,000 تومان
معرفی کتاب

موضوع این است که تا چه حد به هستی‌‌‌‌تان اهمیت می‌‌‌‌دهید. اگر زنده بودن برای‌‌‌‌تان مهم است، اگر شیفته‌‌‌‌ی امکاناتی هستید که این زندگی تقدیم‌‌‌‌تان می‌‌‌‌کند، آن‌‌‌‌وقت، برخی پرسش‌‌‌‌های اساسی را مطرح خواهید کرد و آموزه‌‌‌‌هایی مانند این کتاب، سرِ راه‌‌‌‌تان قرار خواهد گرفت. اگر به زندگی‌‌‌‌تان اهمیت می‌‌‌‌دهید، برای‌‌‌‌تان مهم است که دیگر ناآگاهانه به زندگی ادامه ندهید و اگر به این می‌‌‌‌اندیشید که در همین زندگی کوتاه‌‌‌‌تان روی زمین، چه چیزهایی برای‌‌‌‌تان امکان‌‌‌‌پذیر است؛ پس، صرفاً با خواندن صفحات این کتاب، جهش عظیمی در جهت شکوفایی‌‌‌‌تان رخ خواهد داد. اگر چیزهای واقعاً مهم را می‌‌‌‌خواهید و دیگر با اهداف کوچک کاری ندارید، این کتاب برای شماست. وقت تلف نکنید. ذهن‌‌‌‌تان را باز کنید و قوای نهفته‌‌‌‌ی بی‌‌‌‌نهایتِ خود را به کار بیندازید. راه معنوی و مادیِ خود را در فروغِ زندگی عالی بسازید. 

نظر