loader-img
loader-img-2
قدرت مشیت الهی
قدرت مشیت الهی

قدرت مشیت الهی

like liked
خرید
64,000 تومان
معرفی کتاب

مشیت الهی همچون نیرویی در کائنات است و هر کس و هر چیزی به نحوی با این نیروی نامرئی ارتباط دارد . در این کتاب اراده به شیوه ای کاملا متفاوت معرفی می شود . دکتر وین دبلیو ، دایر ،با پژوهش های بسیار ، اراده را همچون نیرویی در کائنات می داند که سبب می شود فرایند آفرینش به وقوع بپیوندد. در این کتاب پی می برید: اراده کاری نیست که شما آنرا انجام می دهید بلکه به صورت انرژی است و شما بخشی ازآن انرژی هستید .همه ی ما از قدرت نامرئی مشیت الهی آ فریده شده اییم .در بخش اول کتاب ، مطالبی را در باره ی اصول ومفهوم مشیت الهی می خوانیم . دکتر دایر های هوش خلاق جهانی را معرفی می کند . در بخش دوم کتاب دکتر دایر با شیوه های ویژه ای ما را راهنمایی می کند تا این اصول را در زندگی روز مره خود بکار بگیریم . در بخش سوم کتاب نیز توصیف زیبایی از دیدگاه دکتر دایر در باره ی انسانی ارائه می شود که در همه حال با هوش جهانی مشیت الهی ارتباط دارد  

نظر
محصولات مرتبط