loader-img
loader-img-2
کتاب خودم با دیگران اثر کارلوس فوئنتس نشر ماهی
کتاب خودم با دیگران اثر کارلوس فوئنتس نشر ماهی

کتاب خودم با دیگران اثر کارلوس فوئنتس نشر ماهی

like liked
خرید
85,000 تومان
معرفی کتاب

گستره ی این کتاب از نویسنده ی نخستین رمان مدرن اروپایی، سروانتس، تا میلان کوندرا کشیده شده و فوئنتس، در فاصله ی میان این دو، کسانی چون دیدرو، گوگول، بورخس، گارسیا مارکز و لوئیس بونوئل را نیز از دیدگاه خود به خواننده معرفی می کند. مناسب ترین تعریف برای کتاب حاضر این است که بگوییم راهی دیگر برای نگریستن به ادبیات پیش روی ما می نهد و ما را به شناختی تازه از ادبیات می رساند. ویژگی کار فوئنتس در این نقدها این است که بیش از هر چیز بر بیان تجربه ی شخصی خویش از آشنایی با این شخصیت ها تأکید داشته و خودش را محدود به نظریه ها و تفسیرهای آکادمیک نکرده است. او آنچه را که دیده با خواننده در میان می نهد و از این روست که نگاهش یگانه و بی بدیل است و به ما فرصت می دهد دنیای پرتنوع ادبیات را از چشم فردی تماشا کنیم که نه تنها دانشی عمیق در همه ی زمینه های فرهنگ انسانی دارد، بلکه خود نویسنده ای تواناست و ادبیات اصیل را می شناسد و چنان که بایست قدر می نهد. 

نظر
محصولات مرتبط