loader-img
loader-img-2
کینز و هایک
کینز و هایک

کینز و هایک

like liked
خرید
110,000 تومان
معرفی کتاب

بازار یا دولت؟ دولت تا چه اندزه باید در بازار دخالت کند؟ اگر اقتصاد گرفتار رکود شود تکلیف دولت چیست؟ از صد سال قبل که کینز و هایک دوئل اقتصادی‌شان را بر سر این پرسش آغاز کردند و نوادگان‌شان نیز هنوز مشغول مباحثه هستند، این پرسش ها بین سیاست گذاران اقتصادی اختلاف انداخته است. رکود بزرگ دره‌ی 1930 و بحران مالی 2008 هم دو آزمون تاریخی مهم برای آنها بوده است.
کینزی باشید یا هایکی، فرقی نمی کند، این کتاب حاوی نکات تاریخی و تجربی مهمی از یک قرن مباحثه‌ی اقتصادی است. هر صفحه‌ی کتاب گیرایی خاصی داردو ذهن هر خواننده ای را مشغول می سازد. 

نظر