loader-img
loader-img-2
فضا سفری در جهان هستی
فضا سفری در جهان هستی

فضا سفری در جهان هستی

like liked
خرید
40,000 تومان
معرفی کتاب

دکمه ی زوم (بزرگ نمایی دوربین عکاسی به ما امکان می دهد بدون حرکت از جای خود، اشیای دور را نزدیک کنیم و جزئیات آنها را واضح ترببینیم، همان طور که وقتی می خواهی از پروانه ای که روی برگی نشسته عکس بگیری، روی آن زوم میکنی و آن را بزرگ میکنی، روش مطالعه ی این کتاب هم بر همین اسانی است . 

نظر