loader-img
loader-img-2
رخداد ، سفری فلسفی از دل یک مفهوم
رخداد ، سفری فلسفی از دل یک مفهوم

رخداد ، سفری فلسفی از دل یک مفهوم

like liked
خرید
52,000 تومان
معرفی کتاب

اسلاوی ژیژک اگر مهم‌ترین یا بزرگ‌ترین فیلسوف زنده‌ی دنیا نباشد قطعا مشهورترینشان است. فیلسوف اسلاوی که از اقتصاد و سیاست تا ادبیات و سینما و بسیاری چیزهای دیگر می‌نویسد و سخنرانی می‌کند. او که توانایی عجیبی در تحلیل‌های شگفت پیرامون پدیده‌های مختف زندگی دارد و این مهم حتی شامل سبک غذا خوردن، عشق ورزیدن، راه رفتن، نشستن و حتی قضای حاجت مردم کشورهای مختلف هم می‌شود، بی‌محابا به قدرت و سرمایه حمله کرده و می‌کند. ژیژک که از پرچمداران رادیکالیسم در جهان معاصر است، اعتقاد دارد جهان از امور دم‌دستی پر شده و قدرت سرمایه و سبک زندگی ترویجی آن، همه‌چیز را زیر سیطره گرفته و از معنا خالی کرده است. کتاب «رخداد؛ سفری فلسفی از دل یک مفهوم» با فرم ادیسه‌وارش جستاری تکه‌تکه و فلسفی‌ست که قصد دارد از دل پدیده‌های مختلف اهمیت رخداد در مقام رویدادی که انسان و جهان را دگرگون می‌کند، اثبات کرده و بر همه‌ی تفکر درجا زننده و خواهان ثبات وضعیت موجود، خط بطلان بکشد. این متفکر چپ می‌گوید که ما با قطار وارد تونلی شده‌ایم و کورسوی نوری را می‌بینیم، ولی نمی‌دانیم که این کورسوی نور، روشنایی بیرون از تونل نیست، بلکه چرا‌‌غ‌های قطار سهمگین دیگری‌ست که از روبرو به سوی ما می‌آید! رخداد؛ سفری فلسفی از دل یک مفهوم، سفری‌ست که با قطاری شهری آغاز شده و توقف‌هایش هرکدام توضیح وجهی از مسئله‌ی رخداد هستند که باید بر آن‌ها پافشاری کنیم، برای نجات خودمان، دیگران و زمین، در چارچوب سیاستی رادیکال، سرشار از گسست و درهم‌شکنندگی که هیچ ابایی از پذیرش مخاطره‌ برای هایی ندارد.

 

نظر