loader-img
loader-img-2
خانه بهترین جای اقیانوس است
خانه بهترین جای اقیانوس است

خانه بهترین جای اقیانوس است

like liked
خرید
32,000 تومان
معرفی کتاب

اقیانوس های بزرگ و آرام در دلشان قصه ها و رازهای زیادی دارند. یکی از این قصه های قصه ی کشتی فیروزه ای ست. یک کشتی بزرگ که از سال های پیش در اعماق اقیانوس پهلوگرفته
.وهمان جا آرام و بی صدا برای خودش نشسته. هشت پای خانم و هشت پای آقا با یک عالم بچهی دیگر در این کشتی زندگی میکنند.. می خواهید داستان این
کشتی را بدانید؟ . 

نظر