loader-img
loader-img-2
رولان بارت نوشته رولان بارت
رولان بارت نوشته رولان بارت

رولان بارت نوشته رولان بارت

like liked
خرید
79,500 تومان
معرفی کتاب

« رولان بارت نوشته ی رولان بارت یک خود زندگی نگاری به راستی پسامدرن است ، ابداعی در هنر خود زندگی نگاری .» هیدن وایت رولان بارت نوشته ی رولان بارت زندگی نامه ی نا متعارفی به قلم یکی از بار آورترین منتقدان ادبی سده بیستم است. بارت در این کتاب در قالب انبوهی از قطعات پیوسته - پراکنده به تامل خلاقانه بر آثار و آرای خود رو آورده و با خلق اثری درخشان همچنان به طرح آرایی تازه می پردازد : شرح حالی بی سابقه که شخصیت و سرگذشت سوژه را از راه روایتی رمان گونه به تصویر می کشد ؛ ادبیات ، فلسفه ، روان کاوی،سیاست ، زیبایی شناسی و سخن شناسی را با هم در می آمیزد ؛ و یکی از ناب ترین نمونه های خود شناسی تاویلی را خلق می کند. 

نظر