loader-img
loader-img-2
خداحافظی طولانی
خداحافظی طولانی

خداحافظی طولانی

like liked
خرید
85,000 تومان
معرفی کتاب

«خداحافظی طولانی» رمانی از ریموند چندلر است که در سال 1953 منتشر شد ، ششمین رمان او با حضور بازپرس خصوصی فیلیپ مارلو است. برخی منتقدین آن را پایین تر از The Big Sleep یا Farewell ، My Lovely می دانند ، اما برخی دیگر آن را به عنوان بهترین کارهای او معرفی می کنند. چندلر در نامه ای به یکی از دوستان ، این رمان را "بهترین کتاب من" نامید. این رمان به دلیل استفاده از داستانی گاراگاهی به عنوان ابزاری برای نقد اجتماعی و همچنین شامل عناصر اتوبیوگرافی از زندگی چندلر قابل توجه است. در سال 1955 ، این رمان جایزه ادگار بهترین رمان را دریافت کرد. بعدا به عنوان فیلمی با همین نام در سال 1973 اقتباس شد . 

نظر