loader-img
loader-img-2
کتاب ساخت بمب اتمی اثر ویکتوریا شی رو نشر ققنوس
کتاب ساخت بمب اتمی اثر ویکتوریا شی رو نشر ققنوس

کتاب ساخت بمب اتمی اثر ویکتوریا شی رو نشر ققنوس

like liked
خرید
38,000 تومان
معرفی کتاب

مجموعه تاریخ جهان» می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از مسیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی خواننده را مجذوب خود می سازد. «مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تأثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آنها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسانهاست.
هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخی را به خواننده ارائه می کند. 

نظر
محصولات مرتبط