loader-img
loader-img-2
کتاب یک سال در میان ایرانیان اثر ادوارد براون نشر اختران
کتاب یک سال در میان ایرانیان اثر ادوارد براون نشر اختران

کتاب یک سال در میان ایرانیان اثر ادوارد براون نشر اختران

like liked
خرید
160,000 تومان
معرفی کتاب

محتوای کتاب بسیار غنی تر از خاطرات معمولی یک سفر است و از حدود سفرنامه های عادی فراتر می رود. این کتاب علاوه بر معرفی دقیق و ارائه ی تصویری زنده از سرزمین و مردم ایران، در واقع راهنمای مطمئن و مرجع موثق ادبیات و تفکر جدید ایران است و به همین دلیل شایسته است که در کتابخانه ی اهل تحقیق، در کنار دیگر اثر ماندگار مؤلف، تاریخ ادبیات ایران، جای گیرد.
از آن یک سال تاکنون سطح زندگی ایرانی با روی کار آمدن سلسلهای جدید، جنگها، راه آهن و نفت به کلی تغییر کرده است، اما از هر نظر، معنا و روح ایران همچنان یکسان مانده است و این روح است که در این کتاب نمایانده می شود. شرح حوادث و ماجراهای مسافرت را همه جا می توان یافت، اما چنین مسافری می بایست تا می تواند به اندیشهی درونی ایرانی دست یابد و آن را برایمان تصویر کند و آن هم نه فقط طبقهی فرنگی مآب غرب زده یا متجددین و تحصیل کردگان را بلکه حتا بابی های تحت تعقیب را که در ابتدا دسترسی به آنان بسیار دشوار بود. 

نظر
محصولات مرتبط