loader-img
loader-img-2
رهبر 360 درجه
رهبر 360 درجه

رهبر 360 درجه

like liked
خرید
87,000 تومان
معرفی کتاب

منتظر ترفیع نشوید!
از هم اکنون رهبری کنید؛ درست از جایی که هستید!
به رهبری 360 درجه خوش آمدید. کسانی که مایل اند از میانه ی سازمان به رهبری کردن بپردازند، با مبارزه و چالشی بی نظیر مواجه هستند و باورهایی نادرست آن ها را از توسعه ی توانایی نفوذ در دیگران بازمی دارد.دکتر مکسول، یکی از پیشتازترین نظریه پردازان در حوزه ی (رهبری کردن)، این باورها را می شکند و به شما نشان می دهد که چگونه بر این چالش ها غلبه کنید و مهارت هایی را یاد می دهد که شما برای رهبری 360 درجه، بدان نیاز دارید.
اگر شما درست مانند بیشتر افراد حرفه ای تلاش می کنید که از میانه ی سازمان رهبری کنید، به باورهای مکسول نیاز دارید. شما این امکان را دارید تا نفوذتان را در تمامی ابعاد گسترش دهید-به سوی بالا (تا رئیس)، هم عرض (درمیان همکاران)، به سوی پایین (در میان کسانی که رهبری می کنید).
خبر خوب این که نفوذ شما بیشتر از آن است که گمان می کنید. اصول رهبری 360 درجه را تمرین کنید، آن گاه درهای فراوانی به رویتان باز می شود... برای سازمانتان، برای شغلتان و برای زندگی تان. 

نظر