loader-img
loader-img-2
کتاب در جست و جوی معنا ، چگونه زندگی کنیم ؟ اثر اسوالد هنفلینگ نشر کرگدن
کتاب در جست و جوی معنا ، چگونه زندگی کنیم ؟ اثر اسوالد هنفلینگ نشر کرگدن

کتاب در جست و جوی معنا ، چگونه زندگی کنیم ؟ اثر اسوالد هنفلینگ نشر کرگدن

like liked
خرید
75,000 تومان
معرفی کتاب

«معنای زندگی چیست؟»پرسشی است که مدت ها نزد فیلسوفان غربی مهجور افتاده بود،اگرچه عموما آن را بیانگر دغدغه هایی می شمردند که بسیاری از افراد درباره زندگی،عموما،و زندگی خود،خصوصا،احساس می کنند.کتاب در جست و جوی معنا به دو موضوع عمده می پردازد:نخست،واقعیت هایی درباره زندگی،مانند مرگ و فقدان هدف نهایی و شیوع رنج،که ممکن است به نظر برسد زندگی را بی معنا می کنند.دوم،خودشکوفایی و اینکه چگونه و به چه معنا می تواند آرمانی رضایت بخش یا سازوار باشد.

 

نظر
محصولات مرتبط