loader-img
loader-img-2
کتاب پوست در بازی اثر نسیم نیکلاس طالب نشر نوین
کتاب پوست در بازی اثر نسیم نیکلاس طالب نشر نوین

کتاب پوست در بازی اثر نسیم نیکلاس طالب نشر نوین

like liked
خرید
115,000 تومان
معرفی کتاب

چگونه اقلیت های کاملا نامدارا، دنیا را اداره کرده و سلیقه ی خودشان را بر ما تحمیل کنند؟

چگونه عام گرایی، افراد را که قرار است به آن ها کمک کند، نابود می کند؟

چه اتفاقی افتاده که امروز تعداد برده های بیشتری از دوران رومی ها داریم؟

چرا الهیات مسیحیت به وجه انسانی عیسی مسیح و تمایز آن ها با وجه الهی اش پافشاری می کنند؟

چرا...

 

نظر
محصولات مرتبط