loader-img
loader-img-2
تجربه و هنر زندگی 3
تجربه و هنر زندگی 3

تجربه و هنر زندگی 3

like liked
خرید
42,000 تومان
معرفی کتاب

فلسفه فقط رشته ای دانشگاهی نیست که در دانشگاه خوانده شود. فلسفه به همه تعلق دارد و همه ما از کودکی سوالاتی طرح می کنیم که جنبه فلسفی آشکاری دارند. این سوال ها و پاسخ های آنها «راه زندگی » هرکس را معین می کنند، این مجموعه به مسائلی فلسفی از همین دست می پردازد که همه ما به نوعی در زندگی با آن مواجهیم، از سوال های کلی نظیر «معنا زندگی » و «خوشبختی » گرفته تا مسائل جزئی تر نظیر درد ، بخشودن، ترس ، ملال ، حسد، عشق ، جاودانگی و ... زبان این کتاب ها فنی نیست و نسبت و همگان می توانند آنها را بخوانند.
اما پزشکان به درستی اندرز می دهند که برزخم های درمان ناپذیر مرهم ننهیم و سنجیده نیست که بخواهیم مردم را تکان دهیم، زیرا دیری است که از هوش رفته اند و همین که دیگر از درد خود آگاه نیستند نشان می دهد که بیماری شان کشنده است. پس بیایید کندوکاو کنیم و ببینیم آیا می توان پی برد چگونه این میل کهنه به بندگی چنین ژرف ریشه دوانده است که اکنون دیگر عشق به آزادی چندان هم طبیعی نمی نماید. 

نظر
محصولات مرتبط