loader-img
loader-img-2
کتاب تاریخ خط اثر آلبرتین گاور نشر مرکز
کتاب تاریخ خط اثر آلبرتین گاور نشر مرکز

کتاب تاریخ خط اثر آلبرتین گاور نشر مرکز

like liked
خرید
79,500 تومان
معرفی کتاب

داستان خط، شرح سرگذشتی است که بیش از بیست هزار سال را در می نوردد و با تمامی جنبه های زندگی بشری تماس می یابد. این کتاب پس از پرداختن به مسئلهی منشأ و تکامل خط و تحول نقش و مفهوم آن در سده ی گذشته، و بحث درباره ی رابطه ی متقابل جامعه و خط، به تاریخچه ی خطوط گوناگون پرداخته و ویژگیها و تحولات هر یک از آنها را دنبال می کند. گزارش ماجراهای رمزیابی و خواندن خطوط ناشناخته، و تصویرهای گویایی از متن های بازمانده از هر خط، کتاب را زنده تر و رساتر می سازد. جنبه های گوناگون خط، از جمله جنبه ی زیباشناختی آن، رابطه ی آن با سیاست و دین و تحول اقتصادی و فنی نیز بررسی شده و نشان داده می شود در عصر جدید تکنولوژی اطلاعات، آینده ی خط به عنوان عامل ذخیره سازی اطلاعات چه می تواند باشد. 

نظر
محصولات مرتبط