loader-img
loader-img-2
کتاب تصاویر و نمادها اثر میرچا الیاده نشر کتاب پارسه
کتاب تصاویر و نمادها اثر میرچا الیاده نشر کتاب پارسه

کتاب تصاویر و نمادها اثر میرچا الیاده نشر کتاب پارسه

like liked
خرید
75,000 تومان
معرفی کتاب

الیاده در این کتاب، برخی از نیرومندترین و جهانی ترین نمادهایی را توصیف و تحلیل می کند که در بسیاری از اعصار و در سطوح مختلف توسعه فرهنگی، بر تفکر اسطوره ای مشرق زمین و جهان غرب حکم فرما بوده است؛ نمادها و اساطیری که ساخته های بی اعتبار روح و روان بشر نیستند بلکه پاسخگوی نیاز انسان ها هستند و نقشی را ایفا می کنند که بسیار مهم و اساسی است: «آشکار کردن مستورترین ویژگی های وجود».

به باور وی، بررسی آن ها ما را قادر می سازد تا به درک و شناخت بهتری از انسان «بما هو انسان» نایل گردیم، چرا که این اسطوره ها بر روح و روان انسان نقش بسته اند، به گونه ای که زدودن آن ها امکان پذیر نیست.

 

نظر
محصولات مرتبط