loader-img
loader-img-2
اگر می دانستی تا کی زنده هستی...
اگر می دانستی تا کی زنده هستی...

اگر می دانستی تا کی زنده هستی...

like liked
خرید
98,000 تومان
معرفی کتاب

در برگ برگ این رمان از خود می پرسیم اگر آدم ها تقدیر خود رابدانند چطور زندگی و رفتار می کنند؟ چه تصمیماتی می گیرند؟ آیا ناآگاهی نسبت به آینده و سرنوشت باعث می شود که بهتر زندگی کنیم یا ناخودآگاه تصمیم هایی میگیریم که مسیر اصلی زندگی ما را تغییر می دهد؟ این رمان درباره تقدیر یک خانواده شش نفره است. دو خواهر و دو برادر که روزی به شکلی مرموز از آینده ی خود سر در می آورند و بعد از آن هر کدام به شیوه ی خود به دنبال تقدیرشان می روند. 

نظر
محصولات مرتبط