loader-img
loader-img-2
استراتژی رسیدن به استراتژی
استراتژی رسیدن به استراتژی

استراتژی رسیدن به استراتژی

like liked
خرید
52,000 تومان
معرفی کتاب

تصور می کنید استراتژی موفقی دارید، اما آیا واقعا این گونه است؟
معمولا ایده ها و برنامه های زیادی برای رسیدن به استراتژی در ذهن یا روی کاغذ دارید. اما بسیاری از این ایده ها و اقدامات با هم در تضادند. برای دستیابی به استراتژی مناسب باید بزرگ باشید یا سریع؟ باید اقیانوس آبی خلق کنید یا انطباقی عمل کنید؟ باید به دنبال بازی برد باشید یا دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را از ذهن تان پاک کنید؟ در محیط کسب و کاری که هرروز با سرعت بیشتری تغییر می کند و پیچیده تر و نامطمئن تر می شود. هیچ گاه انتخاب رویکرد مناسب به استراتژی تا این اندازه مهم یا دشوار نبوده است.
ریوز. هانس و سینها از گروه مشاوره ی بوستون در این کتاب روش آزمایش شده ای برای تصمیم گیری درباره ی رویکرد بهینه به استراتژی پیشنهاد می دهند. 

نظر