loader-img
loader-img-2
ماجرای فکر فلسفی در اسلام 3 جلدی غلامحسین ابراهیمی دینانی نشر طرح نو
ماجرای فکر فلسفی در اسلام 3 جلدی غلامحسین ابراهیمی دینانی نشر طرح نو

ماجرای فکر فلسفی در اسلام 3 جلدی غلامحسین ابراهیمی دینانی نشر طرح نو

like liked
خرید
700,000 تومان
معرفی کتاب

زمانی سیاست و رخدادهای برجسته متفرد، «ستون فقرات» تاریخ بودند؛ اما در این روزگار چنین نیست که تاریخ صرفا از مردمانی نخبه نظیر پادشاهان و فرماندهان بزرگ و به تبع آن از رخدادهای برجسته، سخن گوید، بلکه مرزهای تاریخ چنان گسترش یافته که این امکان فراهم آمده است تا حتی زندگی پیش پا افتاده آسیابانی ساده در سده‌های دور و نیز درک ضمنی او از کلیت زیستش، موضوع جدی‌ترین پژوهش‌های تاریخی قرار گیرد. کتاب حاضر شرحی است بر دستاوردهای مکتب تاریخ‌نگاری آنال، که از اوایل قرن بیستم کوشید با یاری گرفتن از دستاوردهای دیگر شاخه‌های علوم انسانی، به ویژه نظریه اجتماعی، تاریخ را تبدیل به رشته‌ای کند که افزون بر سیاست، دیگر تجربه‌های بشر را نیز در بر می‌گیرد. 

نظر