loader-img
loader-img-2
لوتر مردی میان خدا و شیطان
لوتر مردی میان خدا و شیطان

لوتر مردی میان خدا و شیطان

like liked
خرید
180,000 تومان
معرفی کتاب

مارتین لوتر بانی نهضت پروتستان در زمره معدود کسانی است که سبب تغییر عمده در تاریخ شد. او با شهامت بسیار در اصول عقاید مسیحی که بیش از هزار و پانصد سال مقبول همگان بود، درنگ کرد و آنها را به بوته نقد و آزمون کشید. نیمی از شخصیت وی ریشه در باورهای قرون وسطی داشت و نیم دیگرش به دنیای جدیدی معطوف بود که تحول در علم و معرفت را به ارمعان آورد. زندگی و افکار و آراء وی که در بسیاری نافذ افتاده است، موضوع کتاب هیکو ابرمان است که به نحوی استادانه و جذاب با قلمی محکم و روان آن را به رشته تحریر درآورده است. انصاف از سر دانش وی لوتر را آنچنان که هست، نه همچون یک قدیس، معرفی می کند و سبب می گردد صاحب بصیرت بار دیگر از تاریخ عبرت بگیرد و از رویارویی با باورهای خویش نهراسد زیرا معنای زندگی باورهای راستین آدمی است. 

نظر
محصولات مرتبط