loader-img
loader-img-2
کتاب مقدمه کیمبریج بر شکسپیر نشر علمی و فرهنگی
کتاب مقدمه کیمبریج بر شکسپیر نشر علمی و فرهنگی

کتاب مقدمه کیمبریج بر شکسپیر نشر علمی و فرهنگی

like liked
خرید
50,000 تومان
معرفی کتاب

ویلیام شکسپیر را بزرگ ترین نمایشنامه نویس در زبان انگلیسی دانسته اند. مرتبه و منزلتی همسنگ با شاعران بنام ما حافظ و سعدی در شعر و ادبیات فارسی. نویسنده این کتاب، اما اسمیت، کتاب را مقدمه و راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران دانسته است، و حق هم همین است. کتاب به دور از فضل فروشی، و لحن پر طمطراق به تمامی جنبه های آثار شکسپیر پرداخته است. توضیحات و تفسیرهای او کتاب را به راهنمایی ارزشمند برای درک شکسپیر و بلکه فهم تئاتر بدل ساخته است.

 

نظر
محصولات مرتبط