loader-img
loader-img-2
کتاب آتشفشان های داغ، علوم برای کودکان اثر فرانسوا لورن نشر علمی و فرهنگی
کتاب آتشفشان های داغ، علوم برای کودکان اثر فرانسوا لورن نشر علمی و فرهنگی

کتاب آتشفشان های داغ، علوم برای کودکان اثر فرانسوا لورن نشر علمی و فرهنگی

like liked
خرید
25,000 تومان
معرفی کتاب

آتشفشان ها می غرند و می خروشند
و دود و آتش به بیرون می فرستند. نکند جادوگری بدجنس داخل آتشفشان نشسته است؟ نکند اژدهایی عصبانی زیر زمین از خواب بیدار شده است؟ چگونه و از کجا این همه دود و آتش و ابرهای داغ و سوزان به هوا
بلند می شود؟ 

نظر